NLFs landsmøte i Trysil

Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) landsmøte fant sted i Trysil 15.-17. juni.

NLF hadde sitt landsmøte på Trysil denne helga. Landsmøtet vedtok fire uttalelser om henholdsvis ulovlig kabotasje, bruk av rundkjøringer på veier utenfor tettbygde strøk, takster og betaling på riks- og fylkesveiferjer og finansiering av riksveiutbygging. 

Uttalelsene beskriver NLFs krav som vil bli fulgt opp i NLFs arbeid overfor Stortinget, Samferdselsdepartementet, og Vegdirektoratet. 

- Årets landsmøte står samlet bak krav som bygger opp under de mål som er vedtatt for Norges Lastebileier-Forbund i de kommende årene. Uttalelsene representerer krav som vil sikre like konkurransevilkår, en konkurransedyktig næring og bidra til lavere utslipp, sier forbundsleder Per Madsen, som ble gjenvalgt for to nye år.

NLF forstår og aksepterer at dette kan være et godt trafikksikkerhetstiltak i tettbygde strøk, og at det gir bedre fremkommelighet enn ved bruk av lyskryss, men vi aksepterer ikke at rundkjøringer bygges på veier utenfor tettbygde strøk. Der må det være planfrie kryss, selv om dette koster mer og krever mer areal.

Det forteller organisasjonen etter helgens landsmøte.

Når det bygges rundkjøringer istedenfor planskilte kryss, må lastebiler og vogntog redusere farten til tilnærmet null i rundkjøringer. Dette fører til økt dieselforbruk, noe som er uheldig for miljøet. Utslipp (CO2, NOx og svevestøv) og støy øker, og vil følgelig være en plage for naboene til veiene. I tillegg fører dette til dyrere drift.

Det forbrukes anslagsvis 1 liter diesel på å akselerere et vogntog fra null til 80 km/t. Med en årsdøgnstrafikk på 19 000 kjøretøyer, der lastebiler og vogntog utgjør 13 %, vil merkostnadene for disse utgjøre cirka 11 millioner kroner årlig bare for én rundkjøring. I tillegg kommer slitasje på dekk og bil ved mange ekstra nedbremsinger og akselerasjoner.

Norges Lastebileier-Forbunds landsmøte 15.-17. juni i 2012, krever derfor at:

  • det bygges planskilte kryss, og ikke rundkjøringer, på veier utenfor tettbygde strøk

Les også de andre uttalelsene etter landsmøtet:

Ulovlig kabotasje - dette krever NLF

Krever bompengebrikke og lik rabatt på fergene

50% bompenger er ok

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!