For å redusere vedlikeholdsetterslepet og samtidig skape rom til nødvendige nyinvesteringer mener Landsmøtet at bevilgningene i NTP 2014-2023 må økes med minst 45 prosent sammenlignet med dagens ramme.

NLFs landsmøte i Trysil

Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) landsmøte fant sted i Trysil 15.-17. juni.

NLF hadde sitt landsmøte på Trysil denne helga. Landsmøtet vedtok fire uttalelser om henholdsvis ulovlig kabotasje, bruk av rundkjøringer på veier utenfor tettbygde strøk, takster og betaling på riks- og fylkesveiferjer og finansiering av riksveiutbygging. 

Uttalelsene beskriver NLFs krav som vil bli fulgt opp i NLFs arbeid overfor Stortinget, Samferdselsdepartementet, og Vegdirektoratet. 

- Årets landsmøte står samlet bak krav som bygger opp under de mål som er vedtatt for Norges Lastebileier-Forbund i de kommende årene. Uttalelsene representerer krav som vil sikre like konkurransevilkår, en konkurransedyktig næring og bidra til lavere utslipp, sier forbundsleder Per Madsen, som ble gjenvalgt for to nye år.

Dette krever godt samarbeid med kommuner og fylker om planlegging, det krever forutsigbare og stabile finansieringsløsninger, samt politisk vilje til å ta løftet. Det forteller forbundet i en pressemelding.

NLF har de senere årene vært svært opptatt av at alle riksveiene, som er Norges viktigste infrastruktur for transport av varer og gods, skal bygges ut til god standard så raskt og effektivt som mulig, helst innen 20 år. Dette krever godt samarbeid med kommuner og fylker om planlegging, det krever forutsigbare og stabile finansieringsløsninger, samt politisk vilje til å ta løftet.

NLF vil fortsette å engasjere seg i saker vedrørende riksveiutbygging, herunder finansiering av denne.

NLF mener det er en statlig oppgave å bygge ut riksveiene til god standard, samt at dette må sikres gjennom stabil og forutsigbar finansiering. NLF har tidligere foreslått etablert et infrastrukturfond og har krevd mer bruk av prosjektfinansiering for å få rask og forutsigbar fremdrift i veiprosjektene.

Nei i prinsippet

NLF er prinsipielt imot bompenger, men har akseptert, og vil fortsatt akseptere dette, for å fremskynde utbygging av riksveiene til god standard, dog slik at andelen bompenger maksimalt må være 50 prosent samlet sett.

Norges Lastebileier-Forbunds landsmøte 15.-17. juni i 2012, krever derfor at:

  • det etableres organiserings- og finansieringsordninger som sikrer helhetlig og effektiv utbygging av riksveiene de neste 20 årene
  • prosjektfinansiering som Offentlig-privat samarbeid (OPS) kan være en måte å gjøre det på
  • selv om OPS kanskje ikke blir billigere, så går det raskere og man ser fremtidige drift- og vedlikeholdskostnader i sammenheng med valg av utbyggingsløsninger, noe som sikrer god kvalitet på veibyggingen.

Les også de andre uttalelsene etter landsmøtet:

Ulovlig kabotasje - dette krever NLF

Krever bompengebrikke og lik rabatt på fergene

NLF ønsker kryss - ikke rundkjøringer

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!