Foto: Wikipedia

NLFs landsmøte i Trysil

Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) landsmøte fant sted i Trysil 15.-17. juni.

NLF hadde sitt landsmøte på Trysil denne helga. Landsmøtet vedtok fire uttalelser om henholdsvis ulovlig kabotasje, bruk av rundkjøringer på veier utenfor tettbygde strøk, takster og betaling på riks- og fylkesveiferjer og finansiering av riksveiutbygging. 

Uttalelsene beskriver NLFs krav som vil bli fulgt opp i NLFs arbeid overfor Stortinget, Samferdselsdepartementet, og Vegdirektoratet. 

- Årets landsmøte står samlet bak krav som bygger opp under de mål som er vedtatt for Norges Lastebileier-Forbund i de kommende årene. Uttalelsene representerer krav som vil sikre like konkurransevilkår, en konkurransedyktig næring og bidra til lavere utslipp, sier forbundsleder Per Madsen, som ble gjenvalgt for to nye år.

NLF har lenge pekt på at riksregulativet for ferjetakster må revideres slik at det blir samsvar mellom takstgruppene i regulativet og tillatte totallengder på buss, lastebil og vogntog. En ordning med bompengebrikke som betalingsløsning på ferjene krever at det blir et betydelig forenklet riksregulativ for ferjetakster, for ellers vil ikke ordningen være gjennomførbar.

Det skriver forbundet i en pressemelding.

NLF kommenterte riks- og fylkesveiferjepolitikken i høringen om statsbudsjettet for 2012. Der uttrykte forbundet med at de er fornøyd med at det nå innføres et nasjonalt ferjekort som skal brukes på riksveiferjene, men som også kan brukes på fylkesveiferjene.

NLF påpekte videre at det er viktig at fylkeskommunene tar i bruk de samme ferjekortene som staten. NLF gjentok sitt krav om bompengebrikke som betalingsløsning på riksveiferjene.

Må sende med sjekk eller kort

NLF er kjent med at fra 1. juni har det ikke vært mulig å fylle på verdikortene på kontorene til Fjord 1. Det innebærer at lastebileieren enten må sende med sjåfører betalingskort, eller sjekk for å fylle på verdikortet på en av ferjene vedkommende benytter. Kontanter kan ikke benyttes da dette er i strid med norske bestemmelser om kontant betaling. Alternativt må lastebileieren selv fylle på verdikortene, også på en av ferjene. Har sjåføren med betaling og fyller på det verdikortet han har i bilen, vil den kvitteringen han får, bli godkjent i regnskapssammenheng men kvitteringen vil ikke bli godkjent som grunnlag for mva-refusjon. Det å sende firmaets betalingskort med sjåførene er heller ikke noen god løsning.

Det kreves også forhåndsbetaling ved første gangs anskaffelse av storbrukerkort, men deretter er dette en betydelig enklere løsning for lastebileierne ved at bruk etterfaktureres og mva spesifiseres. Man trenger heller ikke å ta vare på kvitteringer. I tillegg er storbrukerkortene identifiserbare slik at misbruk ved eventuelt tap av kort kan forhindres ved at kortet kan sperres.

Samme rabatt på storbrukerkoret som på verdikortet ville derfor ha løst de fleste utfordringene med ulemper knyttet til bruk av verdikortet som betalingsform. Da vil alle benytte storbrukerkortet, som er et enkelt og greit kort å bruke.

Norges Lastebileier-Forbunds landsmøte 15.-17. juni i 2012, krever derfor at:

  • riksregulativet for ferjetakster må revideres slik at det blir samsvar mellom takstgruppene i regulativet og tillatte totallengder på buss, lastebil og vogntog
  • storbruker- og verdikortet får samme rabattsats. I dag er det 50 % rabatt på verdikortet og 30 % rabatt på storbrukerkortet. Det kreves derfor 50 % rabatt på storbrukerkortet
  • bompengebrikke innføres som betalingsløsning på ferjene så raskt som mulig

Les også de andre uttalelsene etter landsmøtet:

Ulovlig kabotasje - dette krever NLF

50% bompenger er ok

NLF ønsker kryss - ikke rundkjøringer

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!