Mange frykter slike tilstander i Østerdalen dersom bare noen av transportørene setter ned farten.

Vogntogene fra Lomundal Transport er sperret på 82 km/t i dag. Transportøren fra Kyrksæterøra vurderer nå å øke denne grensen for å gjøre hverdagen bedre for sjåførene, men også fordi han ser at ulempene er større enn fordelene i prosjektet ¿På riktig side¿ slik det fremstår i dag.

- Vi satte ned fartssperren på alle våre biler da vi gikk inn i prosjektet høsten 2010, bekrefter daglig leder Karl Øyvind Lomundal.

Mottakelsen blant sjåførene var her som de fleste andre steder noe blandet.

- Grunnen til at jeg valgte å gå inn for prosjektet var at vi følte ansvar for å bidra til økt sikkerhet på veien og å ta vår del av det ansvaret, sier han.

Les også: Innsats for Østerdalen

Man trenger i og for seg ikke flere argumenter for å se det positive i et slikt prosjekt, men i dag er likevel Karl Øyvind Lomundal og flere med ham noe mer betenkt.

- Vi var jo sikre på at alle våre kolleger som frekventerer rv.3 skulle være med å støtte opp om dette tiltaket da det dro i gang, men så skjedde ikke.

I tillegg er en rekke nye aktører kommet på banen i Østerdalen det siste året.

For de få som faktisk ble med i prosjektet, ble det hele raskt snudd til noe ubehagelig, mener trønderen.

Mangler støtte

Karl Øyvind Lomundal får støtte av flere av de andre transportørene som er med i prosjektet. Børstad Transport har gjort seg de samme erfaringene.

- Når selv transportører som er med på prosjektet ikke gjennomfører og stiller ned fartssperren på bilene, og i stedet ligger og stanger på oss som alle andre, så blir det vanskelig. Det hjelper ikke om et selskap bare setter ned hastigheten på en eller to biler, mener daglig leder Sverre Myrvold i Børstad Transport.

Han etterlyser noen som pusher på prosjektet, slik han mener målsettingen var i starten.

Han tror også det er motivasjon som må til. Gulrøtter som gjør at bransjen har noe å hente på prosjektet, selv i en stresset hverdag.

Noe som synliggjør fordelene med å ligge i 80 km/t fremfor 90 km/t for den enkelte sjåfør.

NLF tar tak

Administrerende direktør i Norges Lastebileier Forbund, Jan Terje Mentzoni, sier forbundet nå vil satse mer på prosjektet og at en egen prosjektleder snart vil bli ansatt.

- Vi ser at det er behov for å gjøre prosjektet tydeligere og derfor etablerer vi nå en prosjektorganisasjon for å nå de målene vi har satt oss. I det ligger også at vi må tilføre de ressursene som må til for å ta dette videre, sier Mentzoni.

Prosjektet startet med rv. 3, men NLF har fått klare signaler på at også flere ønsker å være med på dette.

- Derfor vil vi se på om prosjektet skal utvides til å omfatte andre strekninger med et ulykkesbilde som kan passe, eller om vi skal gå ut helt bredt og ta med alle som ønsker det. Ulempen med en slik løsning er at vi ikke får mulighet for å måle effekten annet enn på bedriftsnivå, forklarer han.

Mentzoni håper nå på økonomisk støtte fra samarbeidspartnere.

- Vi er klare på at skal vi få andre med på dette, så må vi synliggjøre at vi går inn med finansielle midler her og det har vi gjort.

- Sjåfører som var positive i starten er ikke det lenger. Vi må få kompensert for ulempene dette påfører sjåførene våre. Kanskje vi bør få kjøre i 90 der det er lov, for å kompensere for tapt tid, foreslår Karl Øyvind Lomundal.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!