- Med direkte tog har vi fått redusert transittiden ned til under det halve, og det nye tilbudet vil være et døgn raskere enn konvensjonell transport på veien, sier direktør Lars Winther Sørensen i AS Lauritzen's Eftf. i Esbjerg. Vi begynner med to ukentlige avganger og forventer å øke frekvensen til det dobbelte i løpet av et par måneder, sier han blant annet.

Basis i opplegget er en stor kontrakt med en betydelig norsk eksportør. Nordgående vil selskapet satse på den omfattende italienske eksporten til Norge, både for direktekunder og speditører.

På denne siden av grensen, altså i Halden, har de etablert en egen avdeling (NUF) som så langt beskjeftiger 4 personer med Ronny Nordmark i spissen. Avdelingen er lokalilsert i Halden havn hvor de har terminal og eget jernbanespor. I den andre enden har selskapet etablert en avdeling i Verona og kontakten mellom kundene vil være desentralisert fra disse to punktene.

På utstyrssektoren investeres det nå i 120 trailere. Hver togstamme får kapasitet til 26 trailere som hver har en kapasitet på 28 tonn. Selskapet forventer en årlig godsmengde tilsvarende 6.000 komplettlaster.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!