Jan-Terje Mentzoni, adm.dir hos NLF.

NLF har i dag, 10. mai, sendt er brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, med en oppfordring om å stoppe mulighetene for kabotasjekjøring i Norge. Det samme har NLFs søsterorganisasjoner, Dansk Transport og Logistikk (DTL) og Sveriges Åkeriföretag (SÅ), til sine respektive ministre. Det melder NLF i en pressemelding.

I brevene viser organisasjonene til at kabotasjereglene har ført til klart uheldige effekter i det enkelte lands transportmarked. Det vises til at EUs regelverk gir mulighet til å oppheve kabotasjereglene ved alvorlige forstyrrelser i markedet. Derfor bes det om at de skandinaviske ministrene tar dette spørsmålet opp med EU-kommisjonen.

- Vi mener utviklingen viser at kabotasjereglene gir klart uheldige virkninger i det innenlandske transportmarkedet, sier NLFs administrerende direktør Jan-Terje Mentzoni.

- I enkelte deler av landet er det avdekket flere tilfeller av ulovlig kabotasjekjøring. Oppslag i media tyder imidlertid på at bedrifter utnytter at de norske kontrollmyndigheder ikke i tilstrekkelig grad kontrollerer og håndhever at transportører som kommer inn i landet med en internasjonal godstransport, bare har anledning til å kjøre tre kabotasjeturer i Norge. Dette bidrar til at kabotasje får en permanent karakter.

- Det er derfor all grunn til å be om at det settes en stopper for kabotasjekjøring nå, og at det gjennomføres grundige undersøkelser av effektene, før kabotasje eventuelt tillates igjen, avslutter Mentzoni.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!