.

Årets konferanse "Konger på veien" handler om risikoutsatt ungdom. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa talte om regjeringens tiltak for ungdom. Det forteller Trygg Trafikk på sine nettsider.

- Trafikksikkerhetstiltak griper inn i den personlige friheten til føreren. Det kan være tøft å innføre, men det handler om å ta bedre vare på hverandre, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Er unge trafikanter problemet?

Harald Ståle Jansen, leder for Ulykkesanalysegruppen Statens vegvesen region øst, uttrykte engasjert verdien av tiltak som gagner alle trafikantgrupper i motsetning til tiltak mot mindre.

- Vi ønsker at de unge skal endre atferd, men bedre infrastruktur vil også hjelpe ungdommen. Vi gjør alle feil.

Jansen satte spørsmålstegn ved om ungdom bør behandles som en separat målgruppe eller om fokus skal være på trafikksikkerhetstiltak rettet mot alle trafikanter.

Risikoatferd

Utrykningspolitiet ved Runar Karlsen fremla at førere som blir tatt for ekstrem risikoatferd i trafikken også utøver det på andre områder. 58 % av 8005 førere som ble tatt med grov hastighetsovertredelse var også registrert hos politiet for andre lovbrudd. Og 82 % av 7511 førere som ble tatt for rus var registrert hos politiet. I begge gruppene var unge menn overrepresentert.

Konger på veien

Konferansen «Konger på veien» gikk av stabelen i Oslo 16. og 17. april. Det var Trygg Trafikk som arrangerte nasjonal trafikksikkerhetskonferanse, og det var i år rekordmange deltakere med over 300 fremmøtte. - Vi er veldig fornøyd med den økende interessen for konferansen, sier direktør i TT, Kari Sandberg.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!