- Jeg forstår at sjåførene føler seg mobbet av media, forteller forbundsleder i YTF, Svein Furøy.

Dette ble nevnt i en sak om vegvesenets nye varmekamera for sjekk av bremser.   - Jeg forstår at de føler seg mobbet av media, forteller forbundsleder i YTF, Svein Furøy. Men ulykkene må vi uansett ta på største alvor. Møteulykker er verstingene i trafikken. De siste årene har mer enn 40 prosent av dødsulykkene her i landet kommet som følge av front mot front ulykker. En undersøkelse utført i sju land der 624 ulykker hvor vogntogsjåfører har vært involvert ble grundig undersøkt. Norge var ikke med i undersøkelsen, men vi mener likevel at undersøkelsen er interessant også her. - Været var årsak i 4,4 prosent av tilfellene, veiforhold var hovedårsaken i 5,5 prosent, tekniske forhold rundt 4 prosent, mens menneskelig svikt var hovedårsak i 85,2 prosent av forholdene. I 25 prosent av de undersøkte tilfellene hvor det var menneskelig svikt var det vogntogsjåføren som hadde skylda. Ifølge TØI stemmer disse tallene godt med norske undersøkelser. - Mange bilister kan derimot takke snarrådige tungbilsjåfører for livet. I Norge er fire av ti møteulykker mellom tung bil og personbil. I hele 70 prosent av disse ulykkene er det den lille bilen som har kommet over i feil kjørebane. Noen eksempler på det er samlet på www.sikkertrafikk.no/Moteulykker.htm Men vi ønsker ikke å underslå at også tungbilsjåfører gjør feil. Det kvalifiserer derimot ikke til å bli stemplet som verstinger. - Vi har et riksveinett med et forfall som det vil koste utallige milliarder å få skikk på. Tilsvarende vil det koste milliarder å få i stand fylkesveinettet. Dette forteller mye. Våre sjåfører har en farlig arbeidsplass. Og veien som arbeidsplass er det ingen som vil påta seg ansvar for. - Smale, farlige veier som er dårlig merka og dårlig brøytet og strødd om vinteren. Det er realiteten våre medlemmer møter hver dag, avslutter forbundslederen.
Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!