Flere tunneler står nå for tur for gjennomsnittsmåling: Fv. 653 Eikesundtunnelen på Sunnmøre og E6 Helltunnelen mellom Hommelvik og Hell.

Streknings-ATK (automatisk trafikkontroll med fotobokser) er i trafikksikkerhetsarbeidet et livreddende tiltak. Erfaringer viser at de er tre ganger mer effektiv enn ordinære fotobokser.

Tromsøysundtunnelen har høy standard med to adskilte løp, hvert løp med to kjørebaner. Likevel har det skjedd flere dødsulykker og ulykker med alvorlig personskade siden tunnelen ble åpnet for trafikk i 1994.

Målet med å sette i gang gjennomsnittsmålinger i Tromsøysundtunnelen er å få ned farten, som igjen bidrar til å reduserte antallet skadde og drepte i tunnelen.

Streknings-ATK i begge løpene i Tromsøysundtunnelen koster 5 millioner kroner.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!