I 2011 ble det transportert 14,3 millioner tonn gods med lastebil over norskegrensen.

Mens norske lastebilers andel av grensetransporten ble redusert fra 2010 til 2011, økte de svenskregistrerte lastebilenes andel med 3,2 prosent i samme periode.

Med en markedsandel på 29,3 prosent hadde de svenskregistrerte bilene den desidert største andelen av de utenlandske bilene i 2011.

Danske og tyske bilers andel av grensetransporten økte med henholdsvis 7,8 og 6,5 prosent fra 2010 til 2011. Størst økning hadde biler fra Baltikum, med 13,3 prosent.

Markedsandelen for de baltiske bilene er imidlertid fortsatt relativt beskjeden, med kun 5,1 prosent av transporten inn og ut av landet.

Økt lastebiltransport over grensen

I 2011 ble det transportert 14,3 millioner tonn gods med lastebil over norskegrensen. Det er 3 prosent mer enn i 2010. Av dette ble 12,3 millioner tonn fraktet med lastebil som passerte grensen på vei. Resten av godset ble transportert på ferje, enten med bil eller tilhenger. I alt ble det fraktet 242,6 millioner tonn gods til eller fra Norge. Det er 3 millioner tonn, eller 1,2 prosent, mindre enn i 2010. Disse tallene omfatter alle transportformer, også eksport av olje og gass med skip eller i rør.

Økning også i 4. kvartal

Ser vi på transportmengden kvartalsvis, ble det i 4. kvartal 2011 fraktet 3,2 millioner tonn gods over grensen på vei. Det er nesten 6 prosent mer enn i samme kvartal året før. Eksporten økte med 3,1 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, mens importen gikk opp med 7,8 prosent.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!