Rapporten henviser til at en stor andel av trafikken på ekspressbussene er underveistrafikk. Særlig gjelder dette for linjer over 250 kilometer, hvor halvparten av de reisende reiser fra et punkt underveis på linjen, til et annet punkt underveis på linjen. Under 20 prosent reiser mellom linjens to endepunkter.

Rapporten viser utviklingen i ekspressbussnæringen fra år 2000 til 2010.

Ekspressbussnæringen i Norge vokste kraftig mellom år 2000 og 2008. Mye av veksten må sees i direkte sammenheng med oppmykningen i retningslinjene for tildeling av nye løyver som fant sted i 2001 og 2003, hevder rapporten.

Etter 2008 har næringen opplevd stagnasjon og delvis tilbakegang, målt i samlet antall passasjerer og samlet linjenett. Allikevel har det samlet vært en kraftig økning siden 2000.

Hvorfor det har vært en nedgang, forteller rapporten ingenting om.

Faller ut av statistikken

Vi vet at enkelte fylkeskommuner tidligere brukte ekspressruter for å frakte passasjerer lokalt. Mange av disse har nå istedet opprettet lokale ruter - dermed faller naturlig nok en del passasjerer ut av statistikken allerede der.

Færre selskaper

Antallet selskaper involvert i ekspressbussvirksomhet har nesten blitt halvvert mellom 2000 og 2010. 17 selskaper kjørte ekspressbusslinjer i 2010, mot 30 i 2000. Reduksjonen har funnet sted ved at mindre selskap har fusjonert, eller blitt kjøpt opp av større selskap.

Ekspressbussene utgjør omkring seks prosent av den samlede bussflåten og står for en betydelig andel av transportarbeidet for lange personreiser. De nasjonale reisevaneundersøkelsene viser at buss blir benyttet på seks prosent av alle reiser over 100 kilometer.

Hele rapporten kan du lese her.

Rundt en av tre ekspressbusslinjer mottar en eller annen form for tilskudd eller kompensasjon fra fylkeskommunene.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!