Om Bertel O. Steen

Bertel O. Steen-konsernet er et av Norges største service- og handelsselskap. Familiebedriften feiret i fjor sitt 110 års jubileum. Selskapet importerer bilmerkene Mercedes-Benz, smart®, Fuso, Peugeot, Kia og Daihatsu.

Gjennom 22 hel- og deleide forretningsenheter er konsernet engasjert i salg og vedlikehold av personbiler og nyttekjøretøy. I tillegg eier selskapet den frittstående verkstedkjeden Snap Drive AS.

Konsernet er også engasjert i eiendom, bilfinans, biladministrasjon, sport og fritid, marine motorleveranser, sikkerhetsløsninger til det profesjonelle høysikkerhetsmarkedet og materiell til Forsvaret, og er en betydelig aktør innen landbrukssektoren.

Bertel O. Steen-konsernet har i dag ca. 2.700 medarbeidere og hadde en omsetning i 2010 på 10,8 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Lørenskog kommune.

Styret i Bertel O. Steen har i en tid arbeidet med å utvikle ny konsernstrategi og styringsmodell. Eiernes konklusjon om å dele konsernet i to kommer som resultat av denne prosessen.

Konsernstyret, under ledelse av arbeidende styreleder Inge K. Hansen, skal nå konkretisere en konsernmodell der målet er en enklere struktur og bedre fokus på den operative driften. Styret iverksetter også en prosess for å rekruttere ledere for de to virksomhetene.

- Bertel O Steen er et stort og krevende konsern. Vi har stilt spørsmål om vi bruker ressursene på riktig måte, og tror en rendyrking av virksomhetene i to konsern setter oss i stand til å ivareta forretningsområdene bedre, sier Inge K. Hansen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!