- Vi bruker masse energi for å kunne det vi holder på med og ha utstyr som virker. Hvis vi skal gamble på å bytte mannskap underveis, er det svært betenkelig, mener Jarle Tveiten.

Transportør Jarle Tveiten er fortsatt like oppgitt over Statens vegvesens tolkning av regelverket. Myndighetene mener at levende fisk ikke er unntatt kjøre- og hviletid, som andre levende dyr. En praksis som gjør det svært vanskelig å ivareta fiskens ve og vel under lange transporter, ifølge transportørene.

- Siden sist har en av bilene våre blitt stanset i Rogaland og anmeldt. Jeg forsøkte å forklare til kontrolløren at dette er en problemstilling det fortsatt jobbes med og at NLF sine advokater fortsatt hevder at vi er fritatt, sier Tveiten.

Argumentene hans ble ikke tatt hensyn til og saken er oversendt politiet.

Etter et møte transportørene imellom i september, ble det sendt et brev fra NLF til Vegdirektoratet om saken, der man redegjorde for NLF sitt syn på denne tolkningen av regelverket. NLF ba også om et møte både med Vegdirektoratet og Mattilsynet for å diskutere saken.

- Vi er uenig i tolkningen myndighetene her har gjort og mener det her skal være et unntak. Levende fisk er dyr og skal behandles på lik linje med transport av øvrig dyr, sier juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes.

Tre måneder etter at brevet ble sendt har verken Aksnes eller fagansvarlig for levende dyr i NLF, Kai Kristensen, fått noe svar på henvendelsen.

Imens fortsetter Statens vegvesen i noen landsdeler å anmelde transportørene som mener seg fritatt.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!