Konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS. © Posten Norge AS

Pål R. Amundsen © Posten Norge AS

Arne Bjørndahl © Posten Norge AS

I forbindelse med avsløringen om at Posten Norge er innblandet i ulovlig kabotasje via sitt selskap Bring, har det kommet flere uttalelser fra Posten Norge. I nyhetsinnslaget på TV2 sa talspersonen fra Posten Norge at de umulig kunne klare å undersøke at alt foregår lovlig blant sine underleverandører. Så uttaler konsernsjef Dag Mejdell at "n orske kabotasjeregler" skal overholdes. Nå er ikke disse kabotasjereglene særnorske, men europeiske. Men det er ikke poenget her. Det som derimot er poenget er at vi blir noe forvirret av Postens to versjoner når det kommer til hva de mener om kabotasjekjøring, for de har vitterlig to versjoner.

I TransportMagasinet for ganske nøyaktig ett år siden hadde vi en stor artikkel som het "Arven etter Stie´s". Der kom daglig leder av Byrknes Auto AS, Stein Inge Larsen, med en del utsagn om konkurransesituasjonen innenfor transportsektoren. I den forbindelse hadde han noen kommentarer om statseide Bring. Disse kommentarene falt tydeligvis Posten-konsernet tungt for brystet. Kort tid etter at artikkelen sto på trykk mottok vi nemlig et leserinnlegg der Posten ba om tilsvar til den nevnte artikkelen.

Se leserbrevet her

Under tittelen "Sleivspark fra Byrknes Auto" tar de opp en rekke av Larsens påstander og kommer med sine tilsvar til dem. Vi brakte leserinnlegget på trykk i TransportMagasinets februarutgave i år. Vi fikk mange tilbakemeldinger fra våre lesere om nettopp dette innlegget fra Posten. Flere mente at dette var vel verdt å spare på til den dagen "P osten blir tatt for noe".

Den dagen kom før mange trodde. Som kjent ble en polakk som kjørte fisk for Bring stoppet og mistenkt for ulovlig kabotasje her om dagen. I skrivende stund sitter fortsatt sjåføren i avhør, Transportarbeiderforbundet gjør ferdig sin politianmeldelse av Bring, og vi har fått en pressemelding der konsernsjef Dag Mejdell fastslår at ulovlig kabotasjekjøring ikke skal foregå i noen deler av konsernets virksomhet.

I pressemeldingen sier han også at deres utenlandske transportører skal følge kabotasjereglene når de er i Norge. Men dette stemmer da ikke med leserinnlegget fra konserndirektørene Arne Bjørndahl og Pål R. Amundsen i Posten-konsernet som de sendte oss for et snaut år siden?

Der står det: "I Bring har alle som kjører for oss ordnede lønns- og arbeidsvilkår, både i Norge og utlandet. Utenlandske sjåfører kjører ikke kabotasjeoppdrag for Bring i Norge. Blomquist Trucking betjener hele Europa, og leverer også importvarer til Norge. Sjåførene kjører ut av landet igjen straks de får returlast".

Slik vi leser dette bedyrer de to konserndirektørene at Bring ikke benytter utenlandske aktører til å kjøre kabotasje i Norge, ei heller slovakiske Blomquist Trucking, der Posten eier hele 95% (!). Men dette stemmer da dårlig overens med dagens pressemelding fra Posten?

Slik vi ser det må Posten komme med en avklaring her. Benytter Posten seg av utenlandske biler som kjører (lovlig) kabotasje, eller gjør de det ikke?

Var ikke leserbrevet fra de to konserndirektørene klarert med konsernsjefen, eller er det rett og slett slik at Bring ikke benyttet seg av kabotasjekjøring for et år siden, men nå gjør det? Ikke vet vi, men kanskje noen i konsernledelsen i Posten vet det?

Den første kabotasjesaken der Bring var innblandet ble avslørt avDag Rykkje ved Statens vegvesen i Voss. At Bring var involvert gjorde at TV2 sendte sitt nyhetsteam til Voss. © Vidar Herre, avisa Hordaland

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!