Mens transportarbeidet økte med nesten 7 prosent fra 2009 til 2010, økte den transporterte godsmengden med drøyt 3 prosent, til 279 mill. tonn.

Veksten i 2010 var likevel ikke like sterk som nedgangen i 2009, da godstransportarbeidet falt med drøyt 8 prosent og transportert godsmengde med om lag 10 prosent.

Mens transportarbeidet i lastebilnæringen var drøyt 2 prosent lavere i 2010 sammenlignet med 2008, var godsmengden 7 prosent lavere.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!