Foreløpige tall for mai i fjor viste at 10 mennesker mistet livet, og 65 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 70 hardt skadd. Gjennomsnittet for mai de siste ti årene er 20 drepte og 84 hardt skadd.

Av de 10 omkomne i mai var 7 menn og 3 kvinner. 4 av de omkomne var bilførere, 2 bilpassasjerer, 1 motorsyklist, 1 syklist og 2 fotgjengere.

206 personer hardt skadd hittil i år

Foreløpige tall for januar til mai i år viser at 62 personer har mistet livet, og 206 personer har blitt hardt skadde. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 66 omkomne og 226 hardt skadde, og endelige tall ble henholdsvis 64 og 244.

Gjennomsnittet for årets fem første måneder i tiårsperioden 2002-2011 er 86 omkomne og 321 hard skadde.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!