Fartsskriver tachograf Volvo

Dette går fram av forskriftsendringer som er fastsatt av Samferdselsdepartementet, med virkning fra 25. juni 2011.

Etter tidligere regler og praksis skulle analoge fartsskrivere inspiseres minst hvert sjette år, mens det for digitale fartsskrivere var krav om inspeksjon minst en gang i løpet av to år.

Forskriftsendringen betyr dermed at det blir like regler for analoge og digitale fartsskrivere.

Regelverket har også fått inn en henvisning til to nye EU-forordninger, som blant annet fastsetter lengste frist for nedlasting av data fra både sjåførkort (fartsskriverkort) og fartsskriver. Praksis og retningslinjer i Norge er fra før i tråd med EU-forordningene.

Endringene i regelverket bygger blant annet på erfaringer som er gjort etter innføring av digitale fartsskrivere.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!