I statsbudsjettet for 2009 foreslår regjeringen å bevilge 50 millioner kroner til etableringen av Transnova-prosjektet.

Transnova skal være et "Enova for transportsektoren", og gi økonomisk støtte til prosjekter som kan redusere klimagassutslipp og annen forurensning fra transportsektoren. Transnova skal særlig være rettet mot tiltak som fremskynder bruk av miljøvennlige drivstoff til fordel for fossilt drivstoff.

Samferdselsdepartementet har utformet et forslag til mandat for Transnova- prosjektet, med innspill fra en referansegruppe av eksterne eksperter innen fagområdet transport og miljø.

Nå inviterer samferdselsdepartementet interesserte til å komme med innspill. Høringsfrist er 7. november.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!