- Det er ikke plass til flere tog. Mye av det godset som kommer fra utlandet kommer til Göteborg med båt. Der blir det lastet over på bil for transport til Oslo. Der blir en del av det igjen lastet over på bane.

Haabeth påpeker at det er store miljøgevinster ved å få transporten over på bane, og at en fortsatt vekst av godstrafikken på vei etter hvert også vil gå ut over kapasiteten på E6.

80 prosent av alt gods som kommer over land til Norge ankommer gjennom Østfold og Akershus.

Nå stiller han seg i spissen for et tverrpolitisk samarbeid om utbygging av Østfold og Follos jernbanenett, sett i lys av at Nasjonal transportplan skal presenteres i høst. Sammen med kollega Nils Aage Jegstad (H) i Akershus og byrådsleder Erling Lae (H) i Oslo legger han press på regjeringen for at den skal bevilge penger slik at kapasiteten på Østfoldbanen kan utvides.

- Vi bør få på plass to dobbeltspor mellom Oslo og Ski, og et dobbeltspor gjennom Østfold, sier han til tungt.no

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!