Utvidelsen omfatter blant annet strekningene E18 Oslo-Larvik havn og Kristiansand-Arendal. Dette gjør det mulig for Color Line å kunne gi selskapets transportkunder nye muligheter for miljøeffektiv transport med SuperSpeed mellom Hirtshals og Larvik og Hirtshals og Kristiansand. Det melder selskapet i en pressemelding.

- Både transportørene og miljøet er vinnere, fordi modulvogntog bidrar til en mer effektiv og miljøvennlig godstransport, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen.

Med SuperSpeed 2 som trafikkerer Larvik-Hirtshals kan antallet vogntog bli halvert med samme mengde gods på ordinære trailere. Det betyr opp mot en halvering av CO2-utslipp, viser foreløpige beregninger gjort av Color Line.

Modulvogntog fra kontinentet kjører i dag via Sverige til Oslo. Med de nye veistrekningene inkludert i prøveordningen, kan en stor del av denne trafikken gå Jyllandskorridoren via Hirtshals til Larvik og spare 200 km kjøring på overfylte og sterkt trafikkerte veier gjennom Sverige.

- Prøveordningen er i tråd med myndighetenes ønske om å overføre mer gods fra vei til sjø og bane, sier Mathisen, som gir ros til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for innføring av den nye ordningen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!