- Utvidelsen av prøveordningen vil gi bedre grunnlag for å vurdere om modulvogntogene bidrar til mer effektiv og miljøvennlig godstrafikk, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Prøveordningen ble først satt i gang i juni 2008 på fem hovedstrekninger. Planen var at den skulle vare fram til juni 2011. Tre år og fem strekninger var ikke nok for å vurdere effekten. Samferdselsdepartementet ba derfor Vegdirektoratet foreslå en utvidelse av ordningen. Nå er prøveperioden utvidet fram til 2017. De nye strekningene gjelder fra 1. juni.

Dagens prøvestrekninger:

E6 og E18 på strekningen Svinesund - Oslo,

Riksveg 2 Riksgrensa (Sverige) - Kongsvinger

E12 Riksgrensen (Sverige) - Mo i Rana

E 8 Riksgrensen (Finland) - Skibotn

Rv 893/E6 Riksgrensen (Finland) - Kirkenes

Fra 1. juni inkluderes disse strekningene:

E 18 Oslo - Larvik havn 60 t

E 18 Kristiansand - Arendal 50 t *

E 18 Vinterbro - Ørje 50 t

Rv 2 Kongsvinger - Kløfta 50 t

E 6 / Rv 35 Oslo Nord - Gardermoen 50 t

E 6 Oslo Nord - Lillehammer 50 t

E 14 / E6 Trondheim S via omkjøringsvei - Storlien 50 t

Rv 19 Moss - X El8 Vestfold 50 t *

Rv 4 Oslo - Mjøsbrua 60 t

Rv 20 Kongsvinger - Elverum 50 t

Rv 3 Kolomoen - Elverum 60 t

Rv 25 Hamar - Elverum 60 t

Rv 25 Elverum - Østby 60 t

E39 Trondheim syd - Orkanger 50 t

E6 Stjørdal - Steinkjær 50 t

Rv 73 X E6 Trofors - Krutvatn 50 t

E6 / E8 Skibotn - Tromsø 50 t*

Rv 92/ E6 Karigasniemi - Lakselv 50 t*

E6/E75 Utsjoki bru - Tana bru 50 t*

E6 X Rv 893 - Varangerbotn 50 t*

E 75 Varangerbotn - Vardø 50 t*

Vegdirektoratet foreslår et todelt vegnett med hensyn til vekt, med en begrensning på enten 50 eller 60 tonn. På strekningene som er merket med * kan vektbegrensningen endres til 60 tonn etter kontrollmåling. Søknader om nye tilknytningsstrekninger blir vurdert fortløpende, det vil si strekninger fra terminal og frem til hovedstrekningene.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!