Dette skriver arendalsmannen Karl Sigurd Fredriksen i en artikkel i tidsskriftet Samferdsel.

- Du kommer med et ganske drastisk forslag. Tror du folk kan tro på at dette kan fungere?

- Problemet er at informasjonsnivået er ganske lavt når det gjelder klimaproblemer knyttet til co² og energibruk. Jeg tror det er relativt få som har jobbet seg skikkelig inn i det. Jeg måtte se til Sverige for å få skikkelige kilder, sier Fredriksen.

- Nasjonale skylapper?Miljøkoordinatoren mener det fokuseres mye på co²-utslipp, men nesten ingenting på at elektrisitet også skader miljøet.

«Nordmenns holdninger til el-forbruk henger fortsatt fast i den vante forestillingen, der elektrisitet er identisk med billig vannkraft med små miljøulemper. (...) Også Kyotoprotokollens rendyrkede CO²-fokus (som kan være greit nok i det meste av verden) kan her i landet ha bidratt til å opprettholde nasjonale skylapper på energiområdet. (...) El-drevet jernbane i Norge gir til dels lite energieffektiv persontransport i forhold til buss,» skriver han.

- Energibruk i et jernbanesystem er så høy at man er nødt til å se på energibruket, ikke blindt på co²-utslipp. Ekspressbusser har veldig lavt energibruk, sier han.

Når europaveiene mellom Stavanger og Oslo blir forbedret, mener han bussene kommer til å gå like fort som togene gjør i dag.

Her er noen av tiltakene Fredriksen mener bør gjøres for at ekspressbusser kan erstatte persontog:

- Bussene må få bedre komfort

- Trafikkreglene må endres slik at buss har samme fartsgrense som personbiler også på motorvei med 100 km/t.

- Få så hyppige bussavganger mesteparten av døgnet at man ikke trenger rutetabell

- Kraftig oppgradering av stoppesteder

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!