Denne uka pågår det en dragkamp i regjeringen om neste års statsbudsjett. Både opposisjonen og politikere fra regjeringspartiene har tatt til orde for å finne nye finansieringsordninger for å få fart på veiutbyggingen.

De siste årene er det gjort forsøk med såkalte OPS-løsninger (offentlig-privat-samarbeid) som særlig Høyre og Frp har gjort seg til talsmenn for. I slike prosjekter bestiller staten en ny vei som private selskaper bygger og driver i en viss periode, mens staten betaler regningen på etterskudd. I debatten er det også blitt hevdet at en bør organisere veiutbyggingen i større enkeltprosjekter.

Navarsete er imidlertid kritisk til at offentlig-privat-samarbeid eller prosjektfinansiering kan løse utfordringene i veisektoren.

- Det finnes ingen enkle veier til et bedre veinett. Vi får ikke mer vei selv om vi tar i bruk nye finansieringsformer. Dette er bare høyresidas forsøk på å føre folk bak lyset, sier hun til Nationen.

Navarsete påpeker at OPS fungerer etter avbetalingsprinsippet og hevder at høyere rentesatser ved private låneopptak og krav til avkastning taler mot OPS.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!