- Vi ønsker å være helt oppdaterte på faget vårt, slik at vi kan utføre kontroller langs veiene med god kvalitet, forteller seksjonsleder Dag Thorson i Statens vegvesen.

Ny kontrollrettledning og nye EU-krav gjør at faggruppen må se på rutinene sine og at de til enhver tid er i samsvar med kravene for hvordan kontrollene skal utføres.

Alle de 35 kontrollørene som er samlet på Stord disse dagene skal gjennom både teori og praksis. Hovedfagene blir kjøre- og hviletid, bremsekontroll, dokumentkontroll, transport av farlig gods og sikring av lass.

Det er nødvendig å se teori og praksis i sammenheng når vi kontrollerer tungbiler, forteller Thorsen.

- Vi har selvsagt høy fokus på trafikksikkerhet og dette er ett av hovedmålene med kontrollene. Samtidig er det viktig at vi sikrer like konkurranseforhold og gode arbeidsforhold for tungbilsjåførene, avslutter Thorsen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!