Til tross for at flere kvinner enn menn har førerkort, er det fremdeles slik at menn kjører mer enn kvinner.

I ulykkesstatistikkene ser man at i totalantall er det flere drepte og skadde mannlige sjåfører enn kvinnelige. Dette bildet endrer seg når man korrigerer for antall kjørte kilometer.

Den ferske reisevaneundersøkelsen fra Transportøkonomisk institutt viser at med unntak av 18- og 19-åringene samt de over 75 år, så er kvinner oftere utsatt for alvorlige ulykker enn menn.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!