Norges Lastebileier-Forbund sendte i fjor høst et brev til vegdirektør Terje Moe Gustavsen der de krevde endringer i dette regelverket.

NLF krever i utgangspunktet en økning fra 130 til 200 pr dekk og at piggvekten økes fra 3 til 6 gram.

Begrunnelsen er at dagens lovlige lastebilpiggdekk kun gir en falsk trygghet.

Sammen med Vegdirektoratets arbeidsgruppe i denne saken er man nå enige om å gå for 50 pigger pr. meter dekkbane på alle kjøretøy over 3,5 tonn.

Og at det i tillegg tillates 6 grams pigger for lastebil, tilhenger og buss

50 pigger pr. meter dekkbane vil tilsvare rundt 170 pigger i et typisk tungbilhjul.

Forslaget skal om ikke lenge sendes på høring.

- "Kompromisset" bør være til å leve med siden det er en betydelig forbedring i forhold til det regelverket vi hadde tidligere. Selv om det på antallet pigger ikke er helt i tråd med vårt krav, så oppfatter jeg det som nære nok, sier Rune Damm i NLF.

Verdt å merke seg i denne debatten er at også svenske myndigheter nylig har skjerpet kravene til mønsterdybde i vinterdekk på lastebiler mellom 1. desember og 31. mars.

Det nye kravet er nå 5 millimeter, mens det på hengermateriell fortsatt er det gamle kravet på 1,6 millimeter som gjelder.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!