- Vegtilsynet skal være på plass første halvår 2012 og legges til Voss, fortsetter Kleppa. Vegtilsynet får 5-10 ansatte ved oppstarten.

I statsbudsjettet for 2011 står det å lese at vegtilsynsfunksjonen i hovedsak skal omfatte:

  • Å føre tilsyn med at vegeier har nødvendige systemer som brukes effektivt for å oppfylle fastsatte krav til sikkerhet og gi råd i den sammenheng.
  • Å foreslå endringer i lov og forskriftsverk og lignende så langt det er nødvendig for å gjennomføre et effektivt tilsyn med veginfrastrukturen.
  • Å gi generell informasjon om formålet m.m. med tilsynsvirksomheten, krav i gjeldende regelverk og andre temaer som har betydning for sikkerheten.

Les også: Egen tilsynsenhet fra 2012 i Statens vegvesen

Les også: Vegtilsyn på trafikksikkerheten løs

Les også: Krever svar om uavhengig vegtilsyn

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!