Utlendingene fraktet 56 prosent av godset på vei over grensen i fjor. Norske lastebilers andel av grensetransporten har sunket fra 51 til 44 prosent siden tusenårsskiftet.

Statistikk kan være så mangt, men den er iallefall ikke statisk. At svenskene er størst av utlendingene når det gjelder godsmengden til og fra Norge, vet vi. At polske vogntogs inntog også var stor, har vi tall på. Og at balterne øker mest, er heller ingen bombe. Men at de norske bilene nå står for den laveste andel registrert siden statistikken startet i år 2000, visste vi ikke.

Utlendingene øker mest

3 millioner tonn gods ble fraktet over grensen på vei i 4. kvartal 2010. Av dette sto norske biler kun for 42,5 prosent - den laveste andel registrert siden Statistisk sentralbyrå startet statistikken.

Mens den totale mengden gods som transporteres over grensen på vei, har økt med 42 prosent siden 2000, har godsmengden på norske lastebiler bare økt med 22 prosent. Til sammenligning er godsmengden i samme periode blitt mer enn seks ganger større på polske biler og over ti ganger større på baltiske biler. Alt i følge våre venner på Statistisk sentralbyrå.

Les også: Polske lastebiler kjører mer

Høyere prosentvis vekst enn Norge selv

Totalt 11,9 millioner tonn gods ble fraktet inn og ut av Norge på vei i 2010. Norske lastebiler sto for 5,2 millioner tonn av dette, en økning på 6,4 prosent.

De andre nordiske landene, samt Tyskland, Polen og Baltikum, hadde alle en høyere prosentvis vekst i mengde gods transportert over Norges grense fra 2009 til 2010 enn Norge selv.

De baltiske landene samlet økte sin grensetransport med 37 prosent fra 2009 til 2010.

Svenskene holder koken

Svenske lastebiler transporterte 28,4 prosent av den totale godsmengden som passerte grensen på vei i 2010. Svenskenes andel har gått ned med over 3 prosentenheter siden 2000, men har holdt seg stabil de siste tre årene.

Man kan si hva man vil om norsk transport - men særlig grenseoverskridende er den tilsynelatende ikke lenger.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!