I vinter har organisasjonen gjentatte ganger fått opplysninger om at utenlandske vogntog har brutt vegtrafikklovens bestemmelser, uten at det er blitt reagert på samme måte som er vanlig overfor norske sjåfører.

I statistikk fra Statens innkrevningssentral, fremgår det at bare halvparten av foreleggene utstedt til utlendinger blir betalt.

NLF krever at det i større grad utferdiges forelegg på kontrollstedet/ulykkesstedet, slik at vilkårene for tilbakeholdsrett er oppfylt. Politiet har etter vegtrafikkloven § 36b en adgang til å holde tilbake kjøretøyet inntil boten er betalt, eller det er stilt sikkerhet for boten og eventuelle saksomkostninger.

NLF ber Riksadvokaten om å instruere politidistriktene om å bruke denne adgangen i større grad enn det som er tilfellet i dag. På denne måten vil staten kunne sikre seg mot dårlige betalere. I tillegg vil også vareier/oppdragsgiver bli oppmerksom på at det er begått et straffbart forhold under utførelsen av transportoppdraget.

Dette vil, etter NLFs mening, kunne ha en preventiv effekt også overfor bestiller av transporten og kunne føre til at de useriøse transportørene som setter trafikksikkerheten i fare, ikke blir prioritert.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!