- Mens personbiler økte med 1 prosent i 2010 var økningen for tyngre kjøretøy på 1,9 prosent. Det ble i 2010 kjørt nesten 452 millioner kilometer mer enn i 2009. I løpet av de siste 10 årene har trafikken på norske veger økt med 18,6 prosent. Men både i 2009 og i 2010 har trafikkveksten vært lavere enn de foregående årene, sier Kjell Johansen i Statens vegvesen.

Det har vært vekst i alle landsdeler: Østlandet (1,4 prosent), Vestlandet (1,1) og Nord-Norge (1) har økt mest, mens Sørlandet (0,7) og Trøndelag (0,2) har hatt mer moderat økning.

Blant fylkene har veksten vært størst i Østfold (3,7 prosent), Buskerud (1,9), Vestfold (1,9), Aust-Agder (1,8) og Møre og Romsdal (1,8), mens Sør-Trøndelag (-0,3), Hedmark (-0,2) og Vest-Agder (-0,8) har som de eneste fylkene hatt reell nedgang.

- Trafikken med såkalte tunge kjøretøy økte også i 2009 mer enn trafikken med lette kjøretøy. Dette forsterker langtidstrenden med stadig mer lastebiltrafikk. Trafikkveksten på hverdager er på 1,4 prosent, mens helgetrafikken har bare en liten økning på 0,1 prosent. I tillegg viser indeksen at økningen er størst på sommer og høst i 2010, sier Johansen.

Vegtrafikkindeksen lages av data fra Statens vegvesens 350 maskinelle tellepunkter som løpende registrerer trafikken langs norske veger. 

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!