-Når startet Anneberg kjøringen av aske fra Østfold for dere?

- Fra 1. jan 2011

- Er det inngått kontrakt om flere lastesteder i Norge, enn fra de to anleggene til Hafslund i Østfold?

- Nei, ikke p.t., men det kan være aktuelt.

-I mailen jeg har mottatt fra Truls Jemtland i Hafslund, skriver han at Noah har vært i kontakt med NLF og deres advokat Robert Aksnes, og at de har opplyst at Anneberg kan laste tre ganger i Norge mellom hver gang de er i Sverige. Advokat Aksnes har benektet at han har fått noen slik henvendelse fra dere. Hva er din kommentar til dette?

- Hans Hansen hos oss sier at han prøvde å få tak i advokat Aksens, men da han ikke var å treffe, ble han satt over til Jan Larsen som ga det nevnte svaret.

-I følge Samferdselsdepartementet og NLF er det ikke anledning til å kjøre kabotasje som utføres systematisk eller kontinuerlig, noe som innebærer at kabotasjetransporten skal ha en tilfeldig karakter og den ikke skal utføres regelmessig. Hvordan kan dere da inngå en avtale om innenlandstransport av aske med Anneberg Transport som kjører med utenlandskregistrerte biler?

- Se overnevnte svar.

- I telefonsamtalen med meg i dag sa du noe om at "Anneberg er i ferd med å få norske skilter på bilene og at da er det jo i orden". Kan du utdype dette?

- Vi har fått opplyst av Anneberg at de er i ferd med å innhente løyve for å kjøre i Norge.

Hvis transporten er i strid med norsk lov, kan også oppdragsgiver straffes. Hva er din kommentar til det?

- Ingen kommentar.

Les også: Ulovlig asketransport?

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!