Rumlelinjer er et tiltak for å forebygge ulykker der bilførere krysser midtlinje eller kantlinje. Det er tidligere dokumentert at rumlelinjer reduserer ulykkesrisikoen generelt, men ikke hvordan dette spesifikt virker på trøtte førere. Denne undersøkelsen viser at færre tilfeller av sovning endte opp med utforkjøring der rumlelinjer fantes.

I undersøkelsen fikk man svar fra 2567 norske førere. Vel en fjerdedel av disse svarte at de husket å ha sovnet bak rettet.

Sekstifire prosent av førerne som sovnet på veger der det var rumlelinjer, svarte at de ble vekket av linjene.

Andelen søvnhendelser som førte til utforkjøringer, var mindre der det var rumlelinjer (0,7 prosent) enn der det ikke var rumlelinjer (3,5 prosent).

Rumlelinjer fantes i 28 prosent av tilfellene der føreren sovnet bak rattet.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!