I 2009 ble 66,9 prosent av den importerte og 47,9 prosent av den eksporterte godsmengden transportert på biler fra de andre EØS-landene.

Transporter innenlands utføres i all hovedsak av norske biler.

Såkalt kabotasjekjøring, hvor utenlandsk transportør frakter gods fra ett sted i Norge til et annet sted i Norge, utgjorde ifølge Statistisk sentralbyrå bare 0,1 prosent av den totale innenlandske transporten i 2009.

Hvordan man har kommet frem til disse tallene, forteller dog historien ingenting om. Vi frykter at tallene kan være vesentlig større om man regner med ulovlig kabotasje.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!