Målsettingen med statusrapporten er å få bedre oversikt over utviklinga i ekspressbussmarkedet etter liberaliseringen av markedet i 2003. Liberaliseringen var basert på at markedet består av kommersielle fylkesgrensekryssende bussruter. Næringa opplevde en sterk vekst de første åra etter liberaliseringen. Samferdselsdepartementet er ansvarlig for ekspressbusspolitikken, selv om løyveforvaltningen er delegert til fylkeskommunene, og trenger kunnskap om dette markedet, for eksempel om utvikling i tjenestetilbud, tallet på reisende og omsetning, og hvordan inntektene utvikler seg, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!