Vegdirektøren var klar under Vegvesenets saltkonferanse i Trondheim, som samlet det meste av aktører og kompetanse innen området. Sist vinter ble det brukt 201.000 tonn salt på norske veger for å holde vegene framkommelige og trafikksikre, også om vinteren.

Livsfarlig å ikke salte vegene

- Det vil i ordets verste forstand være livsfarlig å stoppe og salte vegene. Salting av vegene gir nødvendig effekt på trafikksikkerheten og framkommeligheten på vinterstid. Mitt utgangspunkt er at trafikksikkerhetsgevinsten er så stor at det ikke kan være aktuelt å stoppe vegsaltingen. I dag har vi dessverre ikke aktuelle alternativer til saltet, sa vegdirektøren.

- Det er en sannsynlighetsovervekt for at saltingen virker ulykkesreduserende. Ulike forskere sier ulike ting, men en ulykkesreduksjon i størrelsesorden 7-22 prosent er sannsynlig, sier Gustavsen.

Minimalisere skadevirkningene

Vegdirektøren lovet fornyet innsats i arbeidet med å minimalisere skadevirkningene av vegsaltet. - At saltet har sin skyggeside er uomtvistelig. Dette er alvorlig for vegetasjon og for vannmiljøet langs vegene. Korrosjonsskadene på biler og vegmiljøet er først og fremst et økonomisk spørsmål, men kan også i verste fall gå ut over trafikksikkerheten.

Det meste av saltet brukes på de 15 prosent av vegnettet som har "bar veg"-standard, men også under spesielle forhold på det øvrige vegnettet. I vårt arbeid med å redusere bruken av vegsalt har Statens vegvesen et eget forsknings- og utviklingsprosjekt på området, Salt SMART. I tillegg vil driftskontraktene med entreprenørene videreutvikles og det satses på opplærings- og kompetansebygging innen bransjen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!