Endringen medfører at det nye selskapet overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra andelslaget. Samtlige ansatte følger med til aksjeselskapet og virksomheten vil bli videreført i samme lokaler.

Det er kontraktsforholdet med Transportsentralen AL Oslo som i sin helhet overføres til Transportsentralen Oslo AS, slik at Transportsentralen Oslo AS vil overta alle forpliktelser i kontraktsforholdet, med tilsvarende frigjørende virkning for Transportsentralen AL.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!