Markeringen foregår ved den gamle bomstasjonen på Lanner. E18 blir stengt noen minutter i forbindelse med markeringen. Fylkesavdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Bjørn Cato Hustvedt, er glad for å endelig kunne ferdigstille prosjektet.

Arbeidene med den fem kilometer lange midtrekkverket startet første uken av august, og arbeidene har gått etter planen. Strekningen er sikret med mykt sideterreng og rekkverk etter gjeldende trafikk-sikkerhetsnormaler. I Kokkersvollbakkene er veien redusert til ett felt i hver kjøreretning med midtrekkverk. For å oppnå tilstrekkelig nødstoppsbredde er 3,5 kilometer av parsellen breddeutvidet med 2,5 meter til 12,5 meter på tofeltsvegen og 15 meter der det er forbikjøringsfelt. Fire underganger er blitt utvidet for å få til breddeøkningen.

Trafikken som teller 15500 kjøretøy i døgnet, har i anleggsperioden blitt ledet via gamle E18. Hastigheten har vært satt ned til 50 km/t i boligområdene, og derfor har det tidvis blitt køer. Nå er dette over - E18 fra Langangen til Telemarksporten framstår som en sikrere og bedre vei, vel verdt de omlag 50 millioner kroner den har kostet.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!