Det nye programmet er en videreføring av RISIT-programmet, og får navnet TRANSIKK. Det skal jobbes med sikkerhetskultur og teknologi. Spesielt skal man se på hvilke risikoer som kan bli aktuelle i transportsektoren i fremtiden.

Det er foreslått en samlet post på 241,1 millioner kroner til samferdselsforskning, utgreiing og til miljøprosjektet Transnova. Dette innebærer en reduksjon på 21,7 millioner kroner fra saldert budsjett for 2010.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!