Prisindeksen for lagring lå på 115,8 i 2. kvartal 2010, en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med kvartalet før. Dette fremgår av en pressemelding fra Statistisk sentralbyrå.

Stabile priser for godstransport på vei

Prisene for godstransport på vei i 2. kvartal var uendret i forhold til kvartalet før. Stabiliteten er jevnt fordelt delindeksene i mellom, med mellom 0,0 til 0,4 prosent oppgang. Unntaket er priser på tørrgods innen bulktransport som falt ned 2 prosent i forhold til forrige kvartal. Totalindeksen for godstransport på vei gikk opp 0,5 prosent i forhold til samme kvartal året før. Delindeksene med størst nedgang det siste året var tørrgods i bulk, samt fryste eller kjølte varer som gikk ned henholdsvis 0,8 og 0,5 prosent. Fraktprisene på oljeprodukter økte derimot med 2,9 prosent.

Oppgang for utenriks sjøfart med gods

Indeksen for utenriks sjøfart med gods gikk opp markante 8,0 prosent sammenlignet med kvartalet før. Oppgangen skyldtes hovedsakelig økende priser innenfor utenriks tørrbulkfrakt. Men priser på utenriks frakt av kjemikalier og gasser, samt utenriks råolje- og oljeproduktfrakt gikk også opp.

Priser innenfor innenriks sjøfart med gods har en nedgang på 4,1 prosent sammenlignet med kvartalet før og er på samme nivå som i 2. kvartal 2009.

Fallende lagerpriser

Indeksen for lagringstjenester gikk ned 0,8 prosent mot 1. kvartal 2010. Dette skyldes en nedgang på 3,2 prosent i delindeksen for lagring av fryste/kjølte varer.

Sammenlignet med 2. kvartal i fjor går indeksen ned 1,3 prosent. Blant delindeksene var det lagring av fryste/kjølte varer som gikk mest ned, med 8,2 prosent.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!