- For å nå målsetningen om å redusere antall skadde og drepte i trafikken, må eksisterende tiltak forbedres og nye tiltak settes inn, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding til tungt.no.

I løpet av de siste 10 til 20 årene har det blitt flere som kjører under påvirkning av narkotika og legemidler.

En arbeidsgruppe fremla i fjor en rekke forslag til endringer i vegtrafikkloven der forslaget om nulltoleranse er det mest sentrale. Blant de foreslåtte tiltakene er innføring av lovhjemmel for testing av sjåfører med narkometer og innføring av lave lovfastlagte grenser for når en i alle tilfeller blir regnet som påvirket av andre rusmidler enn alkohol.

Politiet har allerede startet arbeidet med hurtigtester, populært kalt narkometer, og et avgrenset tall skal være på plass innen utgangen av 2011.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!