Klæburuten AS har drevet busstrafikk siden 1923, og har som hovedvirksomhet hatt ansvar for rutekjøring i Klæbu, operert flybussen i Trondheim siden 1952, og er i tillegg en betydelig reiselivs og turbilaktør.

"Nettbuss Trøndelag AS ser på oppkjøpet av Klæburuten som et viktig ledd i arbeidet med å styrke sin posisjon som en betydelig bussaktør i Trøndelag. Klæburuten AS har et svært godt omdømme innenfor sine virksomhetsområder, noe som skal bli en god kombinasjon, og en utviklingsmulighet for vår øvrige virksomhet", sier adm.dir. Johan-Petter Fremstad i Nettbuss Trøndelag AS i en pressemelding.

"Nettbuss og Klæburuten har samarbeidet i mange år, og for oss ble dette et naturlig valg når vi først var på søk etter ny eier. Dette for å møte de utfordringer anbudsutsetting av rutevirksomheten og en ellers skjerpet konkurranse i transportmarkedet medfører. Dette er gjort for å sikre Klæburutens virksomhetsområder og de ansattes framtid i bransjen", uttaler adm.dir. Inger Johanne Keiseraas i Klæburuten.

Klæburuten AS vil bli et datterselskap av Nettbuss Trøndelag AS, og skal inntil videre driftes som eget selskap i sin nåværende form. Johan-Petter Fremstad overtok som daglig leder i begge selskaper fra 1.6.2010.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!