Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i juni 2010 er 29. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 24. Dette ble senere redusert med to, slik at det endelige tallet for juni 2009 endte på 22.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 24 personer omkommet i veitrafikkulykker i juni måned.

Tallene i juni fordeler seg på 14 bilførere, fem bilpassasjerer, fem motorsyklister, en syklist og fire fotgjengere.

Av de 19 omkomne førere og passasjerer i bil omkom 11 i kollisjon med annet kjøretøy, mens åtte mistet livet i utforkjøringsulykker (eneulykke).

Av de 29 omkomne var 19 menn, åtte kvinner og to barn.

De foreløpige tallene for første halvår viser at 11 personer har omkommet på veiene i Hordaland, mens 9 har mistet livet i Nordland.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!