Haukelitunnelen har tidligere vært skiltet med tillatt høyde på 4 meter. Statens vegvesen har de siste årene utbedret tunnelen med sikte på tillatt kjøretøyhøyde 4,20 meter. I forbindelse med sluttføringen av dette arbeidet viste kontrollmålingene at det fortsatt står igjen noen punkt som ikke tilfredsstiller kravene. Det vil nå blant annet bli iverksatt tiltak på disse punktene. Portalene og deler av tunnelen som er utstøpt vil fortsatt ikke fullt ut tilfredsstille høydekravet. E 134 over Haukeli er underlagt vernestatus, noe som gjør at tunnelportalene ikke kan endres. De utstøpte partiene kan ikke utbedres av hensyn til sikkerheten i tunnelen. Det arbeidet som til nå er gjort er likevel en stor fordel for tungtrafikken, men for å kunne tillate permanent kjøretøyhøyde på 4,20 meter, må portalene og de utstøpte partiene markeres så tydelig at sjåførene kan vurdere andre møteplasser. Kolonnekjøringen i Haukelitunnelen vil fortsette til utbedringene er gjort og markeringene er på plass.
Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!