- For å henge med i konkurransen, må vi bli dyktigere på transport, fortalte han på et transportseminar i Sverige nylig. Med dette sikter han til interntransporten, som i seg selv medfører svært store mengder fraktet gods.

Temaet var hvordan logistikk og kombitransport kan brukes for å senke kostnader og ta markedsandeler.

Scanias interne leveranser skjer mellom 14 ulike fabrikker. I 2005 begynte Bronkhorst å jobbe med utformingen av konsernets nye distribusjonsnett.

- Å gjennomgøre dette i Europa tok tre år, og alt vi kunne gjøre feil, ble gjort feil, fortalte han på seminaret.

Men med tiden har blemmene blitt klemt ut. Nå har Scanias nye transportsystem økt effektiviteten og redusert kostnadene.

- Vi har lykkes med å senke kostnadene i vårt nettverk med 150 til 200 millioner kroner, sier han.

Internt i Scania skjer transportene ofte med lastebil. Kombitransport med ferge og tog kan være et alternativ i fremtiden. Samtidig er ikke togtransport det mest fleksible. Ventetid koster også.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!