- Dette er et av flere tiltak vi vil iverksette for å redusere antall ulykker i landbruket. I dag er regelverket for bruk av setebelte i traktor uklart. Dette kan bidra til forskjeller i forvaltning av regelverkene og usikkerhet om hva som er riktig regelverksforståelse og fornuftig i praksis, sier Brekk, ifølge ANB.

Landbruket er belastet med mange ulykker og skader. For å redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader ble det satt ned et arbeidsutvalg, som nå kommer med rapporten «Helse-, miljø og sikkerhet i landbruket - Organisering og arbeidsformer». Det er Avisen Agder som opplyser dette og henviser til NTB.

I rapporten anbefaler utvalget at Landbruks- og matdepartementet tar initiativ til setebelte blir påbudt ved bruk av traktor på offentlig vei.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!