Av den totale godsmengden i fjorårets siste kvartal ble 27 millioner tonn fraktet til eller fra utenlandske havner. Dette utgjorde 64 prosent av all godsmengde, og det var uforandret sett i forhold til samme kvartal i 2008. Det er Statistisk sentralbyrå som opplyser dette.

Økning i mengden tørr bulk og containertransport

Det ble transportert 13,8 millioner tonn tørr bulk i 4. kvartal 2009, mot 13,4 millioner tonn i samme kvartal i 2008, det vil si en økning på 2,6 prosent. Narvik, som er var den største tørr bulk-havnen, hadde en økning på 0,9 millioner tonn, eller 25 prosent. Godsmengden i TEU-containere var i 4. kvartal 2009 på 1,2 millioner tonn, en økning på 6,5 prosent sett i forhold til 4. kvartal 2008. Tallet på antall TEU-containere med last var 109 700. Dette var 2 200 flere enn i samme kvartal i 2008. Oslo havn var den største containerhavnen med 44 600 TEU-containere.

Mindre transport av våt bulk

Fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 ble transporten av våt bulk redusert med 0,3 millioner tonn, til 21,8 millioner. Bergen og Omland havnevesen, som er den største våt bulk-havnen, fikk redusert transporten av denne lastetypen med 0,8 millioner, eller 6,4 prosent.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!