En arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen Vegdirektoratet, Justisdepartementet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen har vurdert om bruk av alkolås som alternativ til tap av førerett kan være aktuelt i Norge. Arbeidsgruppen har utarbeidet rapporten "Alkolås som alternativ til tap av førerett ved kjøring med promille", som nå sendes på offentlig høring.

Arbeidsgruppen foreslår at alkolåsprogrammet innføres som et pilotprosjekt for å finne ut hvordan dette virker i Norge. Pilotprosjektet er foreslått lagt til to fylker, Akershus og Nord-Trøndelag. Det er Statens vegvesen som skriver dette på sine nettsider.

For øvrig foreslås ingen endringer i dagens rutiner for tap av føreretten. I dag er det slik at alle som blir tatt for promillekjøring med over 0,4 i promille blir fratatt føreretten for en kortere eller lengre periode, minst seks måneder, men økende til 3-5 år ved høy promille.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!