Riksveg 3 er en ulykkesbelastet veg. Statens vegvesen ønsker med etableringen av den strekningsvise målingen å redusere antall ulykker.

- Streknings kan redusere antallet alvorlige ulykker med så mye som 30 - 40 prosent på den aktuelle strekningen, sier avdelingsdirektør Aud M. Riseng i Statens vegvesen.

Streknings-ATK (ATK=automatisk trafikkontroll) fungerer ved at det i hver ende av strekningen står en fotoboks av samme type som vi kjenner fra vanlig ATK. Alle kjøretøy som passerer blir fotografert ved begge fotoboksene. En datamaskin regner så ut gjennomsnittsfarten til hver enkelt bil.

Dersom den er innenfor lovlig fartsgrense blir begge bilder slettet umiddelbart. Er gjennomsnittsfarten derimot for høg, blir bildene elektronisk overført fra boksen til Statens vegvesen. Etter å ha blitt kontrollert av Vegvesenet blir bildene sendt videre til politiet.

Strekningen på riksveg 3 blir varslet med skilt for automatisk trafikkontroll, og har i tillegg et underskilt med teksten Streknings-måling og med avstanden mellom målepunktene. Fra før er streknings-ATK tatt i bruk på E6 på Dovreskogen i Oppland og på E18 i Bamble i Telemark.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!