Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i mars 2010 er 16. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 12. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for mars 2009 endte på 11.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 14 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned. Tallene i mars fordeler seg på åtte bilførere, tre bilpassasjerer og fem fotgjengere.

Av de 11 omkomne bilførere/-passasjerer døde tre i utforkjøringsulykker, en i snøskred mens syv omkom i kollisjon med annet kjøretøy.

Av de 16 omkomne var 11 menn og fem kvinner.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!