- Bakgrunnen for forslaget er at falske førerkort er et stort problem, og at det fra mange land ikke er mulig å få bekreftelse på førerrettigheter. En del land har også problemer med korrupsjon, noe som gjør at vi heller ikke alltid kan stole på bekreftelse av førerrett, sier Jan Edvard Isachsen, som leder kontor for førerkort i Statens vegvesen.

Opplæring på høyt nivå

Forslagene rammer først og fremst innbyggere fra ikke-vestlige land. Opplæringen i Norge ligger på et høyt internasjonalt nivå og Norge har en lav ulykkesstatistikk sammenlignet med landene som foreslås fjernet fra listen.

De landene som høringen foreslår å beholde i listen over innbytteland er:

Australia

Canada

Hongkong

Israel

Japan

Monaco

New Zealand

San Marino

Sør-Korea

USA

Andre endringer

Det foreslås i tillegg noen endringer i hvilke vilkår som gjelder for innbytte. Det foreslås ikke endringer i reglene om innbytte fra Sveits og Grønland. Hvilke overgangsregler som skal gjelde vil bli vurdert på bakgrunn av blant annet høringssvarene.

I tillegg foreslås det å korte ned tiden førerkort utstedt utenfor EØS kan benyttes fra ett år til tre måneder.

Høringsfristen er 1. juni 2010.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!